Komitet Wyborczy Wyborców Budujmy Gminę Razem

Budujmy Gminę Razem

Zaproszenie do udziału w wyborach samorządowych – 2018

Szanowni Mieszkańcy,

Zbliża się termin wyborów samorządowych.
21 października 2018 r. będziemy brać udział w głosowaniu i decydować o przyszłości gminy.
W najbliższych wyborach wybierzmy ludzi, którzy będą działać dla dobra naszej społeczności.
Drodzy Państwo jestem niezależnym kandydatem na Wójta Gminy Kluki,
zgłoszonym przez Komitet Wyborczy Wyborców BUDUJMY GMINĘ RAZEM.

Mam 51 lat, jestem żonaty, mam dwóch synów i córkę, mieszkam w Kaszewicach.
W 1994 r. ukończyłem studia wyższe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na kierunku matematyka oraz studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach – specjalność: sieci komputerowe (1994).

Od ośmiu lat pełnię zaszczytną rolę gospodarza Gminy Kluki powierzoną mi przez Mieszkańców naszej gminy.
Wiele inwestycji udało się zrealizować, zostały zakończone sukcesem.
Przebudowaliśmy i wyremontowaliśmy salę Gminnego Ośrodka Kultury w KlukachMiędzy innymi: generalne remonty GOK w Klukach oraz strażnic: OSP Kaszewice, Parzno, Osina, Trząs, Żar, Strzyżewice również nowo wybudowane świetlice wiejskie w Nowym Janowie i Zarzeczu, zakupiliśmy budynek na świetlicę w Wierzchach Kluckich, wybudowaliśmy nową salę gimnastyczną w Klukach, obecnie budowana sala gimnastyczna w Kaszewicach i wykonywany projekt sali gimnastycznej w Parznie, budowa nowych dróg i modernizacja istniejących, rozbudowa oświetlenia ulicznego, budowa wodociągów, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji deszczowej. Zakup samochodów strażackich, ciągnika, koparki,autobusu.

Dziękuję Wszystkim za okazaną mi pomoc. Będę wdzięczny jeśli po raz kolejny okażecie mi Państwo zaufanie, by dalej działać na rzecz rozwoju Gminy Kluki i dla dobra Mieszkańców.

z poważaniem

Karol Sikora

SIKORA Karol, lat 51, wykształcenie wyższe, zam. Kaszewice

nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KWW BUDUJMY GMINĘ RAZEM