Procesy

System do zadań specjalnych – z Workflow procesy będą przebiegać płynnie

Twoja firma szybko się rozwija i coraz więcej procesów jest zależnych od siebie?
enova365 wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom z obszarem Workflow.
Jest to system do zarządzania przepływem pracy, który w jednym miejscu agreguje
informacje pochodzące z różnych działów organizacji.

Workflow

System enova365 wyróżnia fakt, iż moduł Workflow jest
jego integralną częścią. Dzięki temu możesz korzystać
z zarządzania procesowego w całej aplikacji, która
intuicyjnie organizuje i automatyzuje Twoją pracę.
Niezależnie od tego, czym zajmuje się Twoja firma i ile
osób jest w niej zatrudnionych, procesy przenikają
się pomiędzy działami. Workflow pomaga agregować
te dane i udostępniać konkretnym pracownikom czy
określonemu działowi w organizacji.

DMS

Document Management System kontrolujący
przepływ i ewidencję dokumentów firmowych.
Wspiera przechowywanie, porządkowanie,
archiwizowanie danych. Posiada także dodatek
ułatwiający wprowadzanie danych do systemu oraz
funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition),
który służy do rozpoznawania całych tekstów
z plików graficznych oraz PDF.

Harmonogram zadań

Większość cykli przebiegających w firmie ma swoje
konkretne terminy. Harmonogram zadań enova365,
to narzędzie, które może inicjować rozpoczęcie
procesu we właściwym czasie. Harmonogram możesz
dowolnie konfigurować tak, aby sprostał Twoim
oczekiwaniom. Wtedy będzie przypominał na przykład
o zaległych płatnościach i prześle komunikat do
dłużnika, a dział HR będzie automatycznie otrzymywał
powiadomienia o akceptacji delegacji pracownika.

Edycja procesów i zastępstwa

Czasami zdarza się, że w sezonie urlopowym niektóre
informacje z opóźnieniem trafiają do odpowiednich
osób. Na szczęście można wyeliminować to ryzyko
i zlecić systemowi, żeby o tym pamiętał za nas. Dzięki
Workflow w enova365 masz pewność że zadania na
bieżąco będą trafiać do przypisanych do nich osób.
A jeżeli chcesz wiedzieć kto jest za nie odpowiedzialny,
możesz to w łatwy sposób śledzić w systemie.

W jakich obszarach przydaje się
Workflow?

Workflow pomocny jest we wszystkich obszarach
aplikacji. Pomoże w przepływie informacji pomiędzy
poszczególnymi modułami, przykładowo:

 • Kadry Płace i HR np. rozliczanie delegacji,
 • Produkcja np. przekazywanie statusów zamówień
  do przełożonych,
 • Sprzedaż i CRM np. generowanie stanów
  magazynowych dla handlowców,
 • Finansowe i księgowość np. generowanie
  raportów kwartalnych dla zarządu.

Co zyska Twoja firma dzięki wdrożeniu enova365:

 • automatyzację działań
 • przedstawianie procesów firmowych w formie graficznej
 • zorganizowany system przepływu informacji
 • klarowne procedury obiegu dokumentów
 • powiadomienia systemu o rozpoczęciu procesu, najważniejszych datach
 • dostęp z urządzeń mobilnych i możliwość weryfikacji etapu na jakim jest proces
Back to top button
Close