Produkcja

enova365 Produkcja umożliwia definiowanie i modyfikację technologii, tworzenie zleceń produkcyjnych oraz kalkulowanie kosztu wytworzenia.

Oprogramowanie pozwala na generowanie dokumentów rozchodu surowców i przyjęcia produktów. Wszystkie dane agregowane są w jednym systemie, co ułatwia ich analizę oraz monitorowanie procesu produkcji.

System umożliwia automatyczne skorygowanie wartości przyjęcia produktów do wartości rzeczywistych kosztów zlecenia. Pozwala to na rozliczanie produkcji
według kosztów rzeczywistych w sytuacji, gdy podczas przyjmowania produktów nie są jeszcze znane wszystkie koszty, np. nie zarejestrowano pełnego rozchodu surowców.

Ustalenie następstwa operacji oraz określenie czasów ich wykonania umożliwia obliczenie całkowitego czasu potrzebnego do zrealizowania technologii oraz zaprezentowanie technologii w postaci diagramu Gantta.

Moduł enova365 Produkcja
umożliwia ponadto
:

  • generowanie bilansu surowców dla zlecenia produkcyjnego,
  • generowanie dokumentów zamówień do dostawców na potrzebne surowce na podstawie zleceń produkcyjnych,
  • doliczanie dodatkowych kosztów związanych z realizacją zlecenia produkcyjnego,
  • tworzenie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień produktu od odbiorców.

Co zyska Twoja firma dzięki wdrożeniu enova365:

  • obniżenie kosztów produkcji
  • efektywne zarządzanie procesem produkcji
  • powiązanie zleceń produkcyjnych z zamówieniami odbiorców
  • automatyzację procesów produkcji
  • stały dostęp do danych
Back to top button
Close