Import wyciągów bankowych

Import znajduje się w module Wyciągi bankowe. Można wykorzystać formaty predefiniowane do importu w formacie MT940 dla banków: Alior Bank, BNP Paribas, ING Bank Śląski, PKO BP, PEKAO, mBank. Wcześniej na dysku lokalnym komputera należy zapisać plik otrzymany z systemu bankowości elektronicznej.

Po wczytaniu(2) pliku(3) program wyświetla wszystkie wczytane pozycje wyciągu bankowego na ekranie w następującej postaci (4):

Back to top button
Close