Moduły

Pojedynczy element systemu (moduł) usprawnia działanie firmy w obszarze,
za który odpowiada. W ramach zintegrowanego systemu moduły współpracują
ze sobą, a moduły podstawowe mogą też funkcjonować niezależnie.

Moduły podstawowe

Kadry Płace
Księga Podatkowa
Księga Handlowa
Księga Inwentarzowa
Faktury
Handel
Produkcja
CRM
Serwis
Szkolenia
Wypożyczalnia
Członkowie
Workflow
Projekty
Podgląd
Analizy Wielowymiarowe
Preliminarz EŚP
Delegacje Służbowe
Opis Analityczny-Aktywacja

Moduły dodatkowe

Analizy MS Excel
Jednostki Budżetowe
Elektroniczne Wyciągi Bankowe
Wirtualne Rachunki Bankowe
Importy Księgowe
Eksporty Księgowe
Pracownicy Eksportowi
Pracownicy Uczelni
Pracownicy Koszty Projektów
4Trans (Tachoscan)
Czas Pracy (import z XML)
Platforma Managera
Praca na Wielu Bazach

Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika)
Import/Eksport RCP
Zbiorcza Edycja Czasu
SMS
CRM Outlook
EDI
eFakturaKIR (invooclip)
eFaktura GreenMail24
Komunikacja z drukarkami kodów kreskowych Zebra
Komunikacja z drukarkami etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter
Harmonogram Zadań
e-mail
Rozrachunki funduszy pożyczkowych

Moduły on-line

Pulpit Kontrahenta
Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Pulpit Pracownika
Pulpit Kierownika
Workflow w Pulpitach

Back to top button
Close