Finanse i księgowość

Kompletny program dla księgowości

Finanse i księgowość to ważne obszary funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki oprogramowaniu ERP enova365, zyskujesz nad nimi większą kontrolę. Z enova365 możesz prowadzić wszystkie procesy w jednym, intuicyjnym systemie, co pozwala zaoszczędzić czas.

enova365 pomoże Twojej firmie w prowadzeniu:

  • pełnej księgowości (Księgi Handlowej),
  • księgowości uproszczonej (Księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych),
  • ewidencji środków pieniężnych i rozliczeń.

enova365 zawsze zgodna z aktualnymi przepisami

Obszar finansów i księgowości opiera się na wielu przepisach, które nieustająco podlegają modyfikacji.
Oprogramowanie enova365 jest na bieżąco aktualizowane, tak aby Twoja firma zdążyła przygotować się na każdą nadchodzącą zmianę.

Split payment

enova365 dostosowana jest do wymogów mechanizmu podzielonej płatności. Dzięki temu, zyskujesz kontrolę nad swoimi finansami, które spływają na oddzielne rachunki bankowe.

e-Deklaracje

Oprogramowanie enova365 w łatwy i szybki sposób umożliwia wygenerowanie oraz późniejszą wysyłkę e-Deklaracji podatku VAT oraz podatku dochodowego.

Jednolity Plik Kontrolny

enova365 umożliwia generowanie i wysyłkę wszystkich siedmiu struktur JPK, w tym objętą obowiązkiem comiesięcznego dostarczania do Urzędu Skarbowego – strukturę JPK_VAT. Dodatkowo, system wyposażony jest w mechanizm, który weryfikuje spójność i poprawność danych wygenerowanego przez Ciebie JPK.

Raportowanie i Business
Intelligence

System pozwala na ustawianie indywidualnych
KPI i ich śledzenie. Agreguje także dane z różnych źródeł i tworzy raporty.

Bankowość on-line w enova365

Usługa webservice umożliwia kontrolowanie i wykonywanie czynności na operacjach bankowych bezpośrednio z poziomu enova365, bez konieczności logowania się do systemu bankowego.

Delegacje PWS

Moduł Delegacje służbowe enova365 wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

Windykacja

Windykacja to moduł umożliwiający wewnętrzną ewidencję przeterminowanych należności tzw. windykacja przedsądowa.

Księga Inwentarzowa

System ERP enova365 daje możliwość monitorowania majątku firmy w jednym miejscu oraz zapewnia łatwy dostęp do analiz i raportów.

Co zyska Twoja firma dzięki wdrożeniu enova365:

  • powtarzalne czynności maksymalnie zautomatyzowane
  • wygodne mechanizmy skrótów i odwołań
  • inteligentne narzędzia księgowania oparte o wiele elementów z obszaru całego systemu
Back to top button
Close